هنگامی که مجموعه آموزشی آبانگاه را در سال ۱۳۸۹ پایه گذاری کردیم، چشم اندازی بی انتها و امید بخش داشتیم. امروز مدرسه ما با برخورداری ازتلاشی همگانی و شوقی سرشار، ریشه دار و استوار نمایانگر چشم انداز پیش رو در آموزش است، آموزشی که به ندای درونی کودکانمان گوش فرا می دهد. مجموعه ای که با داشتن نوگلانی از چهارسالگی تا پایان سال ششم ابتدایی بر آن است در محیطی فعال و با نشاط در مسیر رشد و شکوفایی در حرکت باشد. ما از ابتدای کار به آموزش همه جانبه و فراتر از کتب درسی  با رویکرد پژوهش محور پرداخته ایم. این آموزش از ابتدای ورود به مجموعه به صورت پیوسته بوده و با گذشت این سالها همواره در حال ارتقاء و پیشرفت بیشتر است. با صراحت می توان اعلام کرد که این مجموعه اولین و تنها مرکز آموزش در سطح استان می باشد که به تمام جوانب فکری و آموزشی دانش آموزان اهمیت داده و سعی دارد دانش آموزان را در مسیری منظم، خلاق و پیشرو مانند خود مجموعه رشد دهد.